Kazanç Bahçesi Blog


Çiçek Bahçesi Hakkında Bilgiler


Bahçe işlerinde en geniş alanı çiçek bahçesi kaplar.

Şehir park ve bahçeleri muhtelif tarzda plânlara göre hazırlanır. Pek çok çiçek fidanı, çiçekli ve çiçeksiz ağaç ve ağaççıklar, biçim verilmiş süs fidanları bu bahçelerin esasını teşkil eder.

Evlerdeki çiçek bahçeleri her şeyden önce bchçenin ve evin durumuna göre tarhlara ayrılır. Tarh yerlerinin plânlı olması, hattâ bunun daha önce kâğıt üstünde yapılmış bulunması bahçenin güzelliği bakımından lüzumludur. Çiçek bahçesinin evin güney veya güney-batısında bulunması uygun olursa da bu kesin bir kaide değildir.

Çiçeklerin etrafı bodur fidancıklar veya başka vasıtalarla çevrilmeli, sınırlanmalıdır. Çiçeklerin aynı boyda olanlarının bir araya dikilmesi, ilk dikkat edilecek noktadır. Çiçeklik duvar dibindeyse, uzun boylu çiçekler en arkaya, ortada bir yerdeyse uzun boylu olanlar ortaya dikilir. Çiçekliğin toprağı iyice elenmiş olmalı, kil ve kum oranının uygunluğuna dikkat etmelidir.

Bahçede çalışma mevsimi bulunulan yerin iklimine ve dikilecek çiçeklerin cinsine göre değişir. Çiçek dikmeden önce ilk akla gelecek şey bunların yaşama müddetleridir Gerek bahçenin düzenlenmesi, gerek bahçede çalışına zamanları buna göre ayarlanır.

Bahçeler Hakkında Genel Bilgiler